Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), informem a les persones usuàries les dades de l’empresa propietària d’aquest web:

Responsable

-Denominació Social: Maica Castellà Dagà
-CIF / NIF: 46725239A
-Nom Comercial: Moonima
-Domicili Social: Carreras i Candi, 51, esc 1, 2n 1a. 08028 Barcelona

Contacte

-Telèfon: 625909879
-eMail: maica@moonima.site
-Formulari de contacte online: https://www.moonima.site; https://www.moonima.site/es
-Perfils a xarxes socials: https://www.facebook.com/moonimasite/; https://www.pinterest.es/maica0665/; https://www.instagram.com/moonima.site

Registres:

Registre de Tractaments conforme al RGPD: Clients/Proveïdors i Usuaris Web.
-Nom de domini (lloc web): www.moonima.site

OBJECTE

“Maica Castellà Dagà” (en endavant, “Moonima”), responsable del lloc web, posa a disposició de les persones usuàries el present document amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a totes les persones usuàries del lloc web quines són les seves condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi en aquest lloc web assumeix el paper de persona usuària, comprometent-se a l’observança i acompliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualssevulla altra disposició legal que fos d’aplicació.

“Moonima” es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris les esmentades obligacions, tot entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES

“Moonima” està profundament compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament, així com per a l’acompliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679. De conformitat amb aquestes normatives, informem que l’enviament de dades personals facilitades a través de formularis de registre o de contacte de la nostra pàgina web constitueix el consentiment exprés al seu tractament per part de Moonima, si bé aquest consentiment és de caràcter revocable. Més informació a la nostra “Política de Privacitat”.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, NORMATIVA I FÒRUM

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de “Moonima” o, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part de l’autoria.

Tots els continguts del lloc web es troben convenientment protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com persones inscrites en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit de “Moonima”.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a “Moonima”, que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus propietaris respectius, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, “Moonima” compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. “Moonima” reconeix a favor dels seus titulars els drets corresponents de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o de qualsevol responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

La persona usuària pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials. “Moonima” vetllarà per l’acompliment de les anteriors condicions, i també per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de la persona usuària.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions d’ús del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.